Tipco

posted on 07 Sep 2009 22:49 by interbrand-beverages in Tipco

         

 

            จากการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดเครื่องดื่มกลายเป็นตลาดที่ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันตลาดน้ำผลไม้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวของตลาดน้ำผลไม้มีการเติบโตสูงขึ้น

 

 

ตลาดผลไม้พร้อมดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 3 segmentใหญ่ๆ คือ ตลาดระดับบน(Premium) เป็นตลาดน้ำผลไม้ 100% ตลาดระดับกลาง (Regular) เป็นตลาดน้ำผลไม้ผสม 40% และตลาดระดับล่าง (Economy) เป็นตลาดน้ำผลไม้ผสมต่ำกว่า 20% โดยตลาดรวมน้ำผลไม้นี้มีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และมีอัตราเติบโต 20% ซึ่งเห็นได้ว่าตลาดมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบัน ทิปโก้เป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้ 100% ที่มียอดขายอันดับ 1 มานานกว่า 10 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง โดยครองส่วนแบ่งตลาด 47% จากตลาดรวมมูลค่า 2,161 ล้านบาท

 

 

 

 

 

ทิปโก้น้ำผลไม้แท้ 100 % ที่คัดสรรผลไม้คุณภาพชั้นดี ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโลก เพื่อความสดอร่อย น้ำผลไม้ 100% ตราทิปโก้ทุกกล่อง ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่แต่งกลิ่น และไม่เจือสีสังเคราะห์ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ทิปโก้มองเห็นโอกาสจากพฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค จึงผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสไตล์ของผู้บริโภค

 

 

สำหรับรสชาติของน้ำผลไม้แท้ 100% ทุกกล่องทุกรสจะต้องได้มาตรฐานเดียวกันหมด เนื่องจากทิปโก้ได้ทำวิจัยเพื่อหารสชาติที่เป็นกลางของน้ำผลไม้ โดยการชูจุดเด่นในเรื่องของการเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นคั้นสดแท้ 100% ที่ไม่ได้ทำมาจากน้ำผลไม้เข้มข้นมาเจือจาง และไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของน้ำผลไม้แท้ 100% จะเป็นกลุ่มคนอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานผู้หญิงหรือกลุ่มแม่บ้านที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นสดและห่วงใยในเรื่องของสุขภาพทั้งของตนเองหรือคนในครอบครัว แต่ไม่มีเวลาทำเอง

 

 

ทิปโก้ใช้กลยุทธ์ Product Extension ในการแตก Line สินค้าใหม่ๆที่มีความหลากหลาย เพื่อดึงส่วนแบ่งในตลาดน้ำผลไม้ให้ครบทุกเซกเมนต์ และยังสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บรรจุภัณฑ์ของทิปโก้ยังช่วยสร้างโอกาสในการดื่มและสร้างเซกเมนต์เพิ่มขึ้นอีก ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่พกพาสะดวก สบาย รวมทั้งกระแสสุขภาพที่ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังคุณค่าของเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ทิปโก้วางแผนรุกตลาดอย่างหนัก โดยเน้นจุดขายที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ เช่น Below the line จะเน้นการแนะนำสินค้าและแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ม หรือการโฆษณาที่จุดขาย โดยใช้สื่อโฆษณาวิทยุในห้างเป็นหลัก และการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

ปัจจัยที่ทำให้ทิปโก้ประสบความสำเร็จที่ยืนยาว คือ คุณภาพและรสชาติ ซึ่งถือเป็น Key success สำหรับการทำตลาดของน้ำผลไม้แท้100% ตราทิปโก้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อน้ำผลไม้จะคำนึงในเรื่องของคุณภาพและรสชาติที่มีความหลากหลายได้มาตรฐานเดียวกัน ถึงแม้ราคาจำหน่ายของตราทิปโก้น้ำผลไม้แท้ 100% จะสูงกว่าราคาจำหน่ายของคู่แข่ง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากนัก เพราะผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

น้ำผลไม้ ทิปโก้ อร่อยที่สุ้ด ค้ะ

#1 By สุพัตรา (103.7.57.18|110.77.209.75) on 2013-02-21 20:49