กลยุทธ์ GO INTER

posted on 07 Sep 2009 21:28 by interbrand-beverages in Oishi

 

เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารให้กับของ โออิชิ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงจำเป็นต้องวางแผนทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกด้าน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือผลิตภัณฑ์ เราต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากผู้บริโภคโดยการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ยิ่งแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักและติดตาผู้บริโภคมากเท่าไร โอกาสที่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับก็เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นเรายังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยการทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า คุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา

 

 

 

การขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิไปยังประเทศใกล้เคียงเพื่อเจาะตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น เราต้องมีตัวแทนจัดจำหน่ายในแต่ละประเทศ เพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าสมาชิกต่างๆ และกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วไป เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าเพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้าในครั้งต่อไป หรืออาจทำโปรโมชั่นกับทางร้านค้าเพื่อให้สินค้าของเราได้ตำแหน่งที่ดีในการวางจำหน่ายสินค้า

 

 

การทำตลาดแต่ละประเทศจะเลือกใช้กลยุทธ์ Thing Local Act Global เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศใกล้เคียง แต่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับรสชาติที่ผสมผสานระหว่างความเป็นชาญี่ปุ่นแต่มีกลิ่นหอมแบบไทยๆ และปรับภาษาให้เหมาะกับแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์เลือกใช้ภาษามาลายูและภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้บริโภค เป็นต้น

 

 

ในด้านการโฆษณานั้น โออิชิ กรีนที เป็นเครื่องดืมดับกระหายเพื่อสุขภาพ ทำการโฆษณาที่บ่งบอกถึงประโยชน์จากการดื่มชาเขียว เป็นการสร้างการรรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค สำหรับการโฆษณา ณ จุดขายจะเน้นเป็นพิเศษ และมีการให้ทดลองสินค้าตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังลงโฆษณาตามนิตยสารต่างๆ และโฆษณาตามสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน

 

 

 

การเปิดตัวสินค้า โออิชิ จะเปิดตัวสินค้าที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน ในการเปิดตัว โออิชินั้นจะทำการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียที่มีบุคลิกตรงกับผลิตภัณฑ์มากล่าวถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

 

 

เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคแล้ว จึงทำการจัดแคมเปญ ไปแต่ตัว ทัวร์ยกแก็งค์เพื่อเป็นการย้ำเตือนในตราผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วยแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วในประเทศไทย โดยสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 20% แต่ในครั้งนี้เป็นการจัดแคมเปญในต่างประเทศจึงเป็นแคมเปญทัวร์เที่ยวไทย เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรฐกิจให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย

 

 

 

จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจส่งออกนอกประเทศ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แบรนด์ของเราอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดไป

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ โออิชิ

 

 

 

สำหรับผลิตภัณฑ์โออิชิที่จะส่งตีตลาดต่างประเทศนั้นจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ออกใหม่ 2 รสชาติ คือ โออิชิ กรีนที ชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่น กลิ่นมะลิ และกลิ่นใบเตย

 

 

โดยจากการสำรวจรสต้นตำรับเป็นรสชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จึงเลือกใช้รสต้นตำรับในการปรุงแต่งกลิ่นมะลิและใบเตยลงไป สาเหตุที่เลือกกลิ่นมะลิและกลิ่นใบเตย เพราะต้องการให้ชาเขียวลดความสับสนของกลุ่มผู้บริโภคที่คิดว่า ชาเขียว ต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงได้ปรับปรุงรสชาติใหม่ที่ผสมความเป็นไทยเข้าไปด้วยเพื่อสร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภคว่าชาเขียว โออิชิ เป็นเครื่องดื่มชาเขียวแท้ 100 % ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

 

 

 

4P ผลิตภัณฑ์ใหม่

 

Product

 

กรีนที ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพ เพราะออิชิกรีนที ผลิตจากยอดใบชาเขียวสดแท้ 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย พิถีพิถัน คงรสชาติและคุณค่าดั้งเดิมไว้อย่างครบครัน โออิชิ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรสชาติให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกบริโภคตามความต้องการ แต่ชาเขียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รสต้นตำรับ จึงได้นำรสต้นตำรับมาปรับปรุงรสชาติ โดยการแต่งกลิ่นมะลิ และกลิ่นใบเตย

 

Price

 

โออิชิในแต่ละประเทศนั้นจะทำการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยของประชากรในแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้ว โออิชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในระดับทั่วไปจะสามารถซื้อได้

 

Place

 

มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการหาของสินค้าของผู้บริโภค

 

Promotion

 

โออิชิ มีการทำกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคในแต่ละประเทศรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น จึงไดมีการทำโปรโมชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น การจัดแคมเปญ การโฆษณา ณ จุดขาย และกิจกรรมนอกสถานที่อีกมากมาย

 

 

 

SWOT ผลิตภัณฑ์ใหม่

 

Strength

 

รสชาติใหม่ของชาเขียว โออิชิ ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นและไทยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิ และใบเตย

บริษัท มีเงินทุนสูง ทำให้มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถรองรับการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวที่ต้องการส่องออกไปยังต่างประเทศได้

 

Weakness

 

ผลิตภัณฑ์ของ โออิชิ กรีนที ก็เป็นผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสู่ตลาด ทำให้ยากต่อการรับรู้ของผู้บริโภคและผู้บริโภคบางรายอาจไม่เปิดรับสินค้าเนื่องจากยังคงยึดติดอยู่กับสินค้าเดิมๆ

 

Opportunity

 

ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น โออิชิ ถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปทำตลาดในต่างประเทศ ความได้เปรียบในเรื่องของการขนส่ง เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้าน จึงสามารถลดต้นทุนและภาษีนำเข้าได้ในการส่งสินค้า

 

Threat

 

ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นน้ำชาเขียวยี่ห้ออื่น หรือน้ำผักผลไม้ที่กำลังมาแรง

Comment

Comment:

Tweet

ผมอย่าเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ระนอง+รับประทานทูกวัน

0869520654

#2 By นายจามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว (58.11.19.158) on 2011-03-03 16:13

#1 By นายจามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว (58.11.19.158) on 2011-03-03 16:08