กลยุทธ์ M-150 Go Inter

posted on 27 Aug 2009 14:23 by interbrand-beverages in M-150

 

            กระบวนการทางการตลาดที่แข็งแกร่งย่อมส่งผลถึงรายได้ที่เราจะได้รับ โดยเฉพาะการทำการตลาดในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน การที่เราจะนำแบรนด์ต่างชาติไปขายในประเทศนั้นๆ การสร้างแบรนด์ของเราให้ติดตลาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้เพราะชื่อเสียงของแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก สินค้าโนเนมมักไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ดังนั้นอันดับแรกที่ M-150 ต้องทำนั่นก็คือ การสร้างแบรนด์ M-150 ให้เกิดขึ้นในประเทศที่จะทำการลงทุนบุกตลาด ทั้งประเทศบราซิล อินเดีย และไนจีเรีย เมื่อ M-150 เป็นที่คุ้นหูคุ้นตากับประชาชนในประเทศนั้นๆย่อมเกิดโอกาสในการขายได้ง่าย โดยทำการเพิ่มแบรนด์ของเราลงไปใน Lifestyle ของผู้บริโภค ทำกิจกรรมทางการตลาดด้ายกลวิธีต่างๆ ให้ผู้บริโภคพบเห็นแบรนด์ของเราได้ในชีวิตประจำวัน ใกล้ชิดกับที่บ้านที่ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้บริโภค และสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ด้วยความที่ M-150 เป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่ให้พลังงาน จึงจำเป็นที่ต้องเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภค เนื่องด้วยเครื่องดื่มประเภทนี้ต้องได้รับการควบคุม และมีผลต่อร่างกายมากกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มชาเขียว น้ำอัดลม เป็นต้น ความมั่นใจในแบรนด์จึงสำคัญมาก

           

            ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะทำการเจาะกลุ่มฐานตลาดกลาง ล่างก็ตาม แต่การที่จะขาย M-150 ในราคาถูกเพื่อเจาะตลาดเป็นสิ่งที่จูงใจผู้บริโภคก็จริงอยู่ แต่การใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าก็สำคัญยิ่งกว่า สินค้าที่มีราคาถูก และมีคุณภาพที่ดีย่อมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคได้ดีกว่าการที่สินค้าราคาถูกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดซึ่งคุณภาพที่ดี รวมไปถึงคุณภาพในการกระจายผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องด้วย M-150 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ต้องกระจายสินค้าให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้บริโภค การบริการในการกระจายสินค้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นหัวใจสำคัญที่เราสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า เมื่อร้านค้าเห็นถึงการบริการที่ดี มีข้อตกลงที่น่าสนใจเป็นโปรโมชั่นให้กับร้านค้า สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลถึงสินค้าของเราที่จะวางขายในร้านนั้นๆด้วย เราต้องไม่มองข้ามจุดเล็กๆที่สำคัญ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ โดยในทุกประเทศที่เราทำการเจาะตลาดนั้น เราจะใช้ ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ราคา ฯลฯ

 

            ด้วยความที่เราเจาะตลาดในกลุ่มกลาง ล่าง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ฐานบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเพศชาย การเจาะตลาดเพศชายนั้นเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ด้านการกีฬา โดยประเทศบราซิล ไนจีเรีย และอินเดีย นั้นสนใจในกีฬาฟุตบอล และคริกเก็ต ตามลำดับ โดย c สามารถใส่แบรนด์ของตนลงไปในกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย โดยการเป็น Sponsor ให้กับกีฬาดังกล่าวในแต่ละประเทศ และเมื่อมีการแข่งขันในกีฬาดังกล่าว สามารถจัด Event เพื่อประชาสัมพันธ์ M-150 ในโอกาสดังกล่าวได้อีกด้วย

 

            Think Globally, Act Locally ในทุกๆประเทศที่ M-150 การทำการตลาดจะมีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบของสินค้า และโฆษณา แต่เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารในแต่ละประเทศ แม้รูปลักษณ์สินค้าจะเหมือนกัน แต่ภาษาที่ใช้จะทำการปรับตามประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศบราซิล ก็ใช้ภาษาโปรตุเกสในการทำการตลาดสื่อสารกับผู้บริโภค เป็นต้น

 

สำหรับช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคนั้น ใน 3 ประเทศนั้น อาจแตกต่างกันในจุดมุ่งเน้นสื่อของแต่ละประเทศ ทั้ง 3 ประเทศนั้นให้ความสนใจต่อสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างมาก สื่อออนไลน์ในปัจจุบันก็ได้รับความสนใจมากขึ้น สื่อการตลาดแบบออนไลน์ของ M-150 นั้น เหมาะทำการตลาดกับประเทศอินเดีย และบราซิล แต่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการทำตลาดออนไลน์ในไนจีเรีย ทั้งนี้เพราะประชาชนชาวไนจีเรียไม่ค่อยให้ความสนใจสื่อออนไลน์มากนัก

 

 

ในด้านโฆษณา ด้วยการที่ M-150 เป็นเครื่องดื่มชูกำลังการจะโฆษณาสรรพคุณของสินค้าโดยตรงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สนควรนัก การโฆษณาโดยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์น่าจะเป็นการโฆษณาที่ดีมากกว่า และสำหรับการโฆษณา ณ จุดขาย เราสามารถออกแบบสื่อ ณ จุดขาย ให้มีความโดดเด่น เป็นจุดดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น Banner, Case Header, Decals, Double Faced Headers, Figures, Flagging Devices, Super Graphic, Table Tents, Wobbles เป็นต้น อันเป็นการดึงดูความสนใจของผู้บริโภคจากคู่แข่งที่อยู่ข้างเคียง จนเกิดการซื้อแบรนด์สินค้าเราแทนคู่แข่ง

 

สำหรับในประเทศไทย M-150 เลือกใช้ Celebrity ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  เสก โลโซด้วยภาพลักษณ์และบุคลิกที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับในต่างประเทศ (อินเดีย, บราซิล และไนจีเรีย) ที่เราจะทำการเจาะตลาดนั้นเราสามารถจะใช้ Celebrity ที่เป็นดารา นักร้อง นักกีฬา... ซึ่งคนเหล่านี้เป็นทั้ง Opinion Leader และReference Person ไปพร้อมๆกัน โดยกลยุทธ์นี้จะใช้ได้ดีกับลูกค้า Early Majority และ Late Majority ซึ่งเป็นสาวกของคนดังและชื่นชอบการใช้สินค้าตามคนดังคนนั้นๆที่ชื่นชอบ การใช้ Celebrity จะช่วยในการประหยัดเวลาในการชักชวนให้ลูกค้ารู้จักแบรด์และทดลองใช้สินค้าได้เป็นอย่างดี โดย M-150 ต้องทำการเลือก Celebrity ที่มีภาพลักษณ์เหมาะสมกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ Celebrity โดยทั่วไปมักจะมีอายุสั้นกว่าอายุของแบรนด์ ดังนั้นเราจึงไม่ควรผูกแบรนด์กับ Celebrity คนใดคนหนึ่งยาวนานเกินไป และเลือกใช้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นในประเทศอินเดีย Sharukh Khan ซึ่งเป็นดารา Action ที่มีชื่อเสียง ประเทศบราซิล Ricardo Kaka เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของประเทศบราซิล และประเทศไนจีเรีย Richard Mofe-Damijo เป็นดาราที่มีชื่อเสียง และใช้Celebrity เหล่านี้มาเสริมสร้างแบรนด์ M-150 ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 

 

ด้วยจากข้างต้นเราได้กล่าวว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์นับเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำการตลาด ในปัจจุบันคนหันมาสนใจ และห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ M-150 สามารถนำมาจัดจุดใช้เป็นการทำการตลาดทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงจุดนี้เราทุกคนต้องยอมรับว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนับเป็นสิ่งจำเป็น การตลาดสีเขียวจึงนับเป็นช่องทางทางธุรกิจแบบใหม่ โดยเราสามารถผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสินค้านั้นก็ช่วยให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ของ M-150 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขวดแก้ว เมื่อผู้บริโภคดื่มเสร็จแล้วขวดแก้วนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดย M-150 สามารถจับจุดนี้ จัดมาทำแคมเปญ Recycle ร่วมกับร้านค้า อาจมีการจัดทำกล่องเพื่อรับขวดแก้วคืนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และต่อยอดแคมเปญด้วยการร่วมทำบุญ เช่น เมื่อผู้บริโภคทำการคืนขวดแก้ว M-150 ทาง M-150 จะร่วมมีการสมทบทุนเพื่อบริจาคเงินเข้าโครงการใดโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมสังคม และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

 

การรักษาฐานลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เมื่อ M-150 ได้ทำการบุกตลาดจนเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นๆแล้ว เราต้องทำการตอกย้ำแบรนด์ M-150  ให้อยู่ในใจของผู้บริโภค เพื่อทำการรักษาฐานลูกค้าที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

Comment

Comment:

Tweet